Raspored svirki

Svirke počinju u 22h


ponedeljak 23.4. Inke and The Trailer 

utorak 24.4. - 

sreda 25.4. - Goran Stojković i Ivan Čukić

četvrtak 26.4. - Jackie Brown

petak 27.4. Di Luna Blues band

subota 28.4. The Gamblers