Raspored svirki

-svirke počinju u 22h

ponedeljak 22.5. Inke and the Trailer

utorak 23.5. - - - -

​Sreda 24.5. - - - -
četvrtak 25.5. Goran Stojković i Ivan Čukić

petak 26.5.  Di Luna Blues band

subota 27.5. Don Giovanni Blues Group