​​Raspored svirki-Svirke počinju u 22h



  • ponedeljak  20. 5.- Inke & The Trailer
  • utorak     21.5.-
  • sreda        22.5.-  Jackie Brown
  • četvrtak  23.5.- Goran Stojković i Ivan Čukić
  • petak       24.5.- Di Luna Blues band
  • subota    25.5.- Bluz Mašina